Min kompis Gina Lund Fält har gjort ett examensarbete angående hundars ljudrädsla. Här är hennes fb-inlägg i ämnet. Läs och förstå. Detta är så viktigt. Ta det lugnt med raketerna runt nyår och förbered era djur på bästa sätt. Det finns kinesiska lyktor! Vi har köpt våra på Järnboden i Mariefred :-)   https://www.facebook.com/gina.lundfalt?fref=ts

charlie

Här är min älskade vän Charlie. Just nu är han helt skräckslagen, han gräver i ren PANIK för att det smäller utanför. Den skräck som Charlie upplever nu kan jämföras med vad vi skulle kunna kalla för dödsångest. Jag kan inte förklara för honom varför det låter som det gör, men jag gör allt annat för att underlätta för honom!

Jag har gjort ett examensarbete som handlar om just ljudrädsla hos hundar, men det är för långt för att skriva här men jag tänkte ta delar ur det för att man ska ha mer förståelse för vad som händer hos hunden när den utsätts för extrem rädsla. Det är så mycket mer som händer än att hunden ”bara” är rädd vid nyår sen är det över. Det kan få jobbiga påföljder som påverkar resten av hundens liv. Hoppas ni orkar läsa och förstår hur allvarligt det är. Vill bara poängtera att jag med detta inlägg inte menar att det ska vara totalförbjudet att fira nyår men att skjutandet av raketer borde begränsas till enbart på nyårsafton. Då skulle det underlätta för djurägare med rädda djur att kunna åka bort och hjälpa sitt djur. Rädsla är känsla. Den känslan är ett naturligt beteende och är en viktig del i överlevnad.

När hunden blir rädd så kan den reagera på olika sätt.

”Startle” – Rycker till: Den reaktionen kommer utav plötsliga händelser och sker utan några känslor inblandade. Den påverkas av rädslehågsenhet.

”Fryser- Ingen ser mig”: Den reaktionen är kortvarig och hunden får en förhöjd puls. Kroppen förbereder sig på att fly eller fäkta och oftast sker något utav det efter det att de har fryst till.

”Fryser- Jag är död”: Reaktionen pågår under en längre tid och hunden får låg hjärtfrekvens. Hunden får muskelavspäns och hamnar i Tonisk immobilitet, vilket innebär att hunden har blivit så pass rädd att hjärnan stänger av, kroppen stänger ner och hunden slutar att försöka. Hunden ger upp och kroppen försätter sig själv i koma.

”Flykt- Attack: Det är ofta inlärt. Om hunden reagerar med attack så är konsekvensen ett större problem än själva rädslan. Vad händer i kroppen? Stress är etologisk sätt att kroppen förbereder sig på att fly eller fäkta. Stress och rädsla hänger ihop eftersom när hunden blir rädd för ett ljud så får hunden ett stresspåslag. Hur pass stressad hunden blir varierar och det finns tre olika faser, Alarmreaktionsfasen, Motståndsfasen och Utmattningsfasen.

Alarmreaktionsfasen: Den reaktionen går blixt snabbt och det sker en nervinpuls och hormonfrisättning som skapar en optimal reaktion beredskap och stresshormoner produceras.

Motståndsfasen: Individen reagerar och kämpar emot med stor kraft för att kunna hantera eller påverka situationen.

Utmattningsfasen: Det är när kroppen inte längre kan stå emot och kroppen går tillbaka till alarmreaktionsfasen och börjar producera hormonerna och det blir en konstant förhöjd stressnivå. Det är då det blir följdsjukdomar som ex. hjärtklappning och tillslut kan det leda till döden.

I Binjuren bildar de så kallade ”Stresshormonerna” som är adrenalin, noradrenalin och kortisol. När hunden blir rädd så sker det två biologiska reaktioner i hunden kropp. Det första är Adrenalin. Det påverkar hundens hjärtfrekvens, andning och blod till musklerna. Reaktionen är mycket snabb och adrenalinet produceras i binjuremärgen. Det andra är kortisol. Det påverkar immunförsvaret, men bara i det första steget ökar det immunförsvaret. Det bildas i binjurebalken och utsöndringen sker långsamt. Den kan bli permanent och långvarig. När hunden blir stressad så utsöndras hormonerna vilket bl.a. gör att hjärtat börjar slå snabbare. När detta sker så blir kroppen redo på att fly eller fäkta.

Vid stress så sätts mellanhjärnan på så kallad ”Reptilhjärnan”. Då sker det ingen inlärning, inga nyanserade känslor. Utan det som sker, sker instinktivt som ex. flykt som kan vara en reaktion som hunden visar vid t.ex. Nyårsafton om hunden är rädd för fyrverkerier.

Chock: Om en hund med ljudrädsla utsätts för kraftiga ljud som den är rädd för kan hunden bli så pass skämd att det blir en plötslig och total överbelastning av nervsystemet som gör att hunden hamnar i chock. När hunden blir chockad utsätts den för en enorm stressreaktion vilket kan innebär att det blir ett allvarligt tillstånd. Det finns tre olika chockfaser och det är vanligt att hunden går igenom alla tre.

Akut chocktillstånd: Hunden blir starkt påverkad och chocken vara i 0-2 minuter. Hunden kan bli svår att få kontakt med och det blir ett starkt stresspåslag som gör att hunden kan bli apatisk.

Kroniskt chocktillstånd: Hunden får en splittrad känsla och effekterna av chocken släpper inte. Hunden kan ligga kvar länge i det kroniska chocktillståndet. Hunden kan överlag få svårare med att hantera övriga situationer och reagera kraftigare än tidigare.

Latent chocktillstånd: Chocken kommer och går. Den ligger vilande och kan komma tillbaka i specifika situationer som påminner om chocksituationen. Det är viktigt att sätta in behandling om hunden har blivit chockad eftersom chock kan medföra en del följder som ex. att hunden får sänkt immunförsvar som kan leda till högre risk för infektioner. Hunden kan i allmänhet lättare bli rädd, få ångest och bli nervös. Det skapar hjärnstress och det blir en ökad belastning på mage och hjärta.

Hamnar hunden i chock så är det viktigt att söka hjälp och sätta in behandling så ort som möjligt.

Här är de viktigaste delarna om vad som sker hos hunden. Jag delar gärna med mig av mitt arbete till er som vill veta hur man kan hjälpa sin hund, symtom osv. Dela gärna!”

Gina Lund Fält  den 29 december 2015